Friday, July 20, 2012

Ramadhan Al-Mubarak. Shahih Muslim

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

FIRMAN ALLAH SWT yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. (Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui. (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, Kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur.” [Al-Baqarah :183-185]

Berikut adalah beberapa buah hadis Rasulullah s.a.w dari Shahih Muslim yang memperkatakan tentang ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

1) Hadis riwayat Abu Hurairah ra: Bahawa Rasulullah saw. bersabda: Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. [Shahih Muslim No.1793]

2) Hadis riwayat Ibnu Umar ra: Dari Nabi saw. bahawa beliau menyebut-nyebut tentang bulan Ramadan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda: Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Ramadan dan janganlah berhenti puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal. Apabila tertutup awan, maka hitunglah (30 hari). [Shahih Muslim No.1795]

3) Hadis riwayat Abu Hurairah ra: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali bagi seorang yang biasa berpuasa, maka baginya silakan berpuasa. [Shahih Muslim No.1812]
4) Hadis riwayat Anas ra: Rasulullah saw. bersabda: Makan sahurlah kalian, kerana pada makan sahur itu terdapat keberkatan. [Shahih Muslim No.1835]

5) Hadis riwayat Zaid Ibn Tsabit ra: Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah saw. Kemudian kami melaksanakan solat. Kemudian saya bertanya: Berapa lamakah waktu antara keduanya (antara makan sahur dengan solat)? Rasulullah saw. menjawab: Selama bacaan lima puluh ayat. [Shahih Muslim No.1837]

6) Hadis riwayat Sahal Ibn Saad ra: Bahawa Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang itu sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. [Shahih Muslim No.1838]

7) Hadis riwayat Umar ra: Rasulullah saw. bersabda: Ketika malam datang, siang pergi dan matahari pun terbenam, maka saat itulah orang yang berpuasa mulai berbuka. [Shahih Muslim No.1841]

8) Hadis riwayat Abdullah Ibn Abu Aufa ra: Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadan. Ketika matahari terbenam, beliau bersabda: “Wahai fulan, singgahlah dan siapkanlah hidangan buat kami!” Orang yang disuruh berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah sebaiknya baginda tangguhkan sebentar?” Rasulullah saw. bersabda: “Singgahlah dan siapkan hidangan buat kami!” Kemudian ia singgah dan menyiapkan hidangan, lalu ia memberikannya kepada beliau. Nabi saw. meminumnya, kemudian bersabda sambil memberikan isyarat kedua tangannya: “Jika matahari sudah terbenam di arah sana dan malam sudah datang dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka”. [Shahih Muslim No.1842]

9) Hadis riwayat Umar bin Abu Salamah ra.: Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw.: Bolehkah orang yang sedang berpuasa itu berciuman (dengan isterinya)? Rasulullah saw. menjawab: Tanyakan saja kepada Ummu Salamah. Kemudian ia (Ummu Salamah) memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw. melakukannya. Umar bin Abu Salamah lalu berkata: Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa baginda yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah saw. bersabda padanya: Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dari kalian. [Shahih Muslim No.1863]

10) Hadis riwayat Aisyah ra. dan Ummu Salamah ra. berkata: Rasulullah saw. pernah bangun pagi hari dalam keadaan junub bukan karena mimpi kemudian beliau terus berpuasa. [Shahih Muslim No.1864]

11) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Seorang lelaki datang menemui Nabi saw. dan berkata: Celaka saya, wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apa yang membuat engkau celaka? Lelaki itu menjawab: Saya telah bersetubuh dengan isteri saya di siang hari bulan Ramadan. Beliau bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang budak? Ia menjawab: Tidak punya. Beliau bertanya: Mampukah engkau berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak mampu. Beliau bertanya lagi: Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin? Ia menjawab: Tidak punya. Kemudian ia duduk menunggu sebentar. Lalu Rasulullah saw. memberikan sebakul kurma kepadanya sambil bersabda: Sedekahkanlah ini. Lelaki tadi bertanya: Tentunya aku harus menyedekahkannya kepada orang yang paling miskin di antara kita, sedangkan di daerah ini, tidak ada keluarga yang paling memerlukannya selain dari kami. Maka Rasulullah saw. pun tertawa sampai kelihatan salah satu bagian giginya. Kemudian beliau bersabda: Pulanglah dan berikan makan keluargamu. [Shahih Muslim No.1870]

12) Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.: Bahawa Rasulullah saw. bermusafir pada tahun penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Beliau tetap berpuasa hingga tiba di daerah Kadid, beliau tidak berpuasa. Dan para sahabat Rasulullah saw. selalu mengikuti kejadian demi kejadian kerana perintahnya. [Shahih Muslim No.1875]

13) Hadis riwayat Anas Bin Malik ra.: Anas ra. pernah ditanya tentang berpuasa pada bulan Ramadan dalam perjalanan? Dia menjawab: Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadan, yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa dan yang tidak puasa juga tidak mencela yang berpuasa. [Shahih Muslim No.1884]

14) Hadis riwayat Anas ra., ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang tetap berpusa dan ada pula yang tidak puasa. Kami singgah di sebuah tempat ketika hari sedang sangat panas. Di antara kami yang paling banyak mendapat naungan ialah orang-orang yang berpakaian lengkap, sementara orang-orang yang tidak berpakaian lengkap mereka melindungi kepalanya dari teriknya matahari dengan menutupkan tangannya ke atas. Maka orang-orang yang berpuasa berjatuhan (kerana lemah) dan mereka yang tidak puasa masih dapat tegak berdiri. Mereka kemudian mendirikan tenda-tenda dan memberikan minum unta-unta. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang yang berbuka hari ini pergi membawa pahala. [Shahih Muslim No.1886]

15) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah saw. tentang puasa dalam perjalanan (musafir), maka beliau menjawab: Jika engkau mahu, berpuasalah dan jika engkau tidak mau, maka boleh tidak puasa. [Shahih Muslim No.1889]

16) Hadis riwayat Abu Darda ra., ia berkata: Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadan pada hari yang sangat panas, sehingga sampai sebahagian kami terpaksa menutupkan tangan pada kepalanya, kerana teriknya matahari. Kami semua tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah saw. dan Abdullah bin Rawahah. [Shahih Muslim No.1892]

17) Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.: Ibnu Abbas ra. pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura', dia menjawab: Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. berpuasa sehari untuk mencari keutamaan hari itu atas hari-hari yang lain selain pada hari ini. Begitu pula (saya tidak pernah melihat beliau) berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan ini, bulan Ramadan. [Shahih Muslim No.1914]

18) Hadis riwayat Umar bin Khathab ra., ia berkata: Bahawa dua hari ini hari yang dilarang Rasulullah saw. untuk berpuasa, iaitu hari raya Aidil Fitri setelah kalian berpuasa (Ramadan) dan hari raya makan (daging kurban) setelah kalian menunaikan ibadah haji. [Shahih Muslim No.1920]

19) Hadis riwayat Abu Said Khudhri ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah patut berpuasa pada dua hari tertentu, yakni Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri setelah puasa Ramadan. [Shahih Muslim No.1922]

20) Hadis riwayat Salamah bin Akwa` ra., ia berkata: Ketika turun ayat berikut, Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin, maka orang yang ingin tidak puasa, cukup dengan membayar fidyah, hingga akhirnya turun ayat berikutnya yang menghapus hukum ayat sebelumnya. [Shahih Muslim No.1931]

21) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Adalah aku mempunyai tanggungan puasa Ramadan, aku tidak dapat membayarnya kecuali pada bulan Sya’ban, kerana kesibukan dari Rasulullah saw. atau kesibukan bersama Rasulullah saw.. [Shahih Muslim No.1933]

22) Hadis riwayat Aisyah ra.: Bahawa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tangungannya. [Shahih Muslim No.1935]

23) Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.: Bahawa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Baginda bertanya: Apa pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang kepada orang lain, apakah engkau akan membayarnya? Ia menjawab: Ya (aku akan bayar). Baginda bersabda: Hutang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar. [Shahih Muslim No.1936]

24) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang dari kalian bangun dalam keadaan berpuasa, maka janganlah ia berbicara sia-sia dan kotor, maka jika seseorang dicaci atau diperangi, maka hendaklah ia berkata: Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. [Shahih Muslim No.1941]

25) Hadis riwayat Sahal bin Saad ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu yang bernama Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada orang selain mereka yang masuk bersama mereka. Ditanyakan: Di mana orang-orang yang puasa? Kemudian mereka masuk melalui pintu tersebut dan ketika orang yang terakhir dari mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup kembali dan tidak ada orang yang akan masuk melalui pintu itu. [Shahih Muslim No.1947]

26) Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. [Shahih Muslim No.1948]

27) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa lupa bahawa ia sedang berpuasa, sehingga ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, kerana sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. [Shahih Muslim No.1952]

28) Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Bahwa sekelompok orang dari sahabat Rasulullah saw. bermimpi melihat lailatulqadar pada hari ke tujuh yang terakhir. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Menurutku bahawa mimpi kalian pasti bertepatan dengan hari ke tujuh terakhir, maka barang siapa yang ingin menantinya, maka hendaklah ia menanti pada hari ke tujuh terakhir (bulan Ramadan). [Shahih Muslim No.1985]

29) Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.: Rasulullah saw. pernah melakukan iktikaf pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadan. Ketika mana waktu dua puluh malam telah berlalu dan akan menyambut malam yang kedua puluh satu, maka beliau kembali ke rumahnya dan sahabat yang beriktikaf bersama beliau juga kembali ke rumah mereka.
Kemudian beliau bangun malam pada malam ia kembali dari iktikaf dan berpidato di hadapan sahabat serta menyuruh mereka untuk melaksanakan kehendak Allah lalu bersabda: Sungguh dahulu aku iktikaf pada sepuluh malam ini (sepuluh malam pertengahan) kemudian nampak olehku (melalui mimpi) untuk iktikaf pada sepuluh malam akhir.
Barang siapa yang pernah iktikaf bersamaku, maka hendaklah ia tidur di tempat iktikafnya. Sesungguhnya aku telah melihat (lailatulkadar) pada malam-malam ini, tetapi lalu aku lupa (waktunya), maka cari dan nantikanlah malam itu di sepuluh malam akhir yang ganjil.
Aku pernah bermimpi bahwa aku sujud di air dan lumpur. Abu Said Al-Khudri berkata: Pada malam kedua puluh satu, kami diturunkan hujan, sehingga air mengalir dari atap masjid ke tempat solat Rasulullah saw., lalu aku memperhatikan beliau. Beliau sudah selesai dari salat Subuh dan pada wajah beliau basah dengan lumpur dan air. [Shahih Muslim No.1993]

30) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Cari dan nantikanlah lailatulqadar pada sepuluh terakhir bulan Ramadan. [Shahih Muslim No.1998]

Wednesday, July 18, 2012

Peringatan Buat Muslimah

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

SAIYIDINA ALI K.W. berkata: “Saya dengan Fatimah pergi menghadap Rasulullah s.a.w. Kami dapati beliau sedang menangis, lalu kami bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan ayahanda menangis, ya Rasulullah?”

Baginda s.a.w. menjawab: “Pada malam aku diisrak hingga ke langit, di sana aku melihat perempuan dalam keadaan amat dahsyat. Dengan sebab itu aku menangis mengenangkan azab yang diterima mereka.”

Ali bertanya: “Apakah yang ayahanda lihat di sana?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dicurah ke dalam halkumnya (tekak).

“Aku lihat perempuan yang digantung kedua-dua kakinya terikat, tangannya diikat ke ubun-ubunnya, didatangkan ular dan kala. Aku lihat perempuan yang memakan dagingnya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Aku lihat perempuan mukanya hitam dan memakan tali perutnya sendiri. “Aku lihat perempuan yang telinga pekak dan matanya buta, diisikan ke dalam peti yang diperbuat daripada api neraka, otaknya keluar daripada lubang hidung, badan bau busuk kerana penyakit kusta dan sopak.

“Aku lihat perempuan yang kepalanya seperti babi, badannya seperti himar dengan pelbagai kesengsaraan dihadapinya. Aku lihat perempuan yang rupanya seperti anjing, kala dan ular masuk ke kemaluannya, mulut dan pelepasnya (punggung). Malaikat memukulnya dengan corong api neraka.”

Fatimah pun bertanya kepada ayahandanya: “Ayahanda yang dikasihi, beritakanlah kepada anakanda, apakah kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu?”

Rasulullah s.a.w. menjawab: “Fatimah, adapun perempuan tergantung rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutup rambut daripada bukan muhrimnya. Perempuan tergantung lidahnya ialah perempuan yang menggunakan lidahnya untuk memaki dan menyakiti hati suaminya.

“Perempuan yang digantung susunya adalah perempuan yang menyusukan anak orang lain tanpa izin suaminya. Perempuan kedua-dua kakinya tergantung itu ialah perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya.

“Perempuan tidak mahu mandi daripada suci haid dan nifas ialah perempuan yang memakan badannya sendiri, juga kerana ia berhias untuk lelaki bukan suaminya dan suka mengumpat orang.

“Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka kerana ia memperkenalkan dirinya kepada orang asing, bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat lelaki lain.


“Perempuan diikat kedua kakinya dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, disuakan ular dan kala kepadanya kerana ia boleh sembahyang tetapi tidak mengerjakannya dan tidak mandi janabah.


“Perempuan kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah ahli pengumpat dan pendusta. Perempuan rupanya seperti anjing ialah perempuan yang suka membuat fitnah dan membenci suaminya.

Seterusnya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Perempuan menyakit hati suami dengan lidahnya pada hari kiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat di belakang tengkoknya.”

Abu Bakar as-Sidik mengatakan, aku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Perempuan menggunakan lidah untuk menyakiti hati suaminya ia akan dilaknat dan kemurkaan Allah.”

Usamah bin Zaid menceritakan, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Aku berdiri di atas syurga, kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah golongan miskin dan orang kaya tertahan di luar pintu syurga kerana dihisab. Selain daripada itu ahli neraka diperintahkan masuk ke dalam neraka, dan aku berdiri di atas pintu neraka, aku lihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah perempuan.”

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Aku lihat api neraka, tidak pernah aku melihatnya seperti hari ini, kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya aku saksikan kebanyakan ahli neraka adalah perempuan.” Rasulullah s.a.w. ditanya, mengapa ya Rasulullah? Baginda s.a.w. menjawab: “Perempuan mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ihsannya, Jika engkau membuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia belum berpuas hati dan cukup.” [Hadis riwayat Bukhari]

Sunday, July 15, 2012

Ajal Tidak Dapat Dihindari Bila Tiba Masanya

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


FIRMAN Allah SWT (maksudnya): Katakanlah (wahai Muhammad): "Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya)". [Al-Jumu'ah: 8]

Al-A'masy meriwayatkan dari Khaitsamah, ia berkata, "Pada suatu hari malaikat maut mendatangi Sulaiman bin Daud a.s. Ia lalu melihat salah seorang sahabat di sebelah Sulaiman. Ketika malaikat maut telah pergi, sahabat itu bertanya kepada Sulaiman, "Siapakah orang tadi?"

Sulaiman a.s. menjawab, "Itulah malaikat maut."

Sahabat tersebut seterusnya berkata, "Tadi aku lihat ia selalu memerhatikanku, seolah-olah ia sedang menjadikan aku sebagai sasaran."

Sulaiman a.s bertanya, "Lalu apa mahumu?"

Sahabat tersebut berkata, "Aku ingin tuan menyelamatkanku darinya. Tolong tuan perintahkan angin untuk membawaku ke tempat yang paling jauh di tanah India sana."

Angin pun menuruti perintah Sulaiman. Ketika malaikat maut datang lagi, Sulaiman berkata kepadanya, "Aku lihat kelmarin kamu selalu memerhati akan salah seorang sahabatku."

Malaikat maut menjawab, "Benar. Tetapi aku hairan kerana aku memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawanya di bahagian yang paling jauh di tanah India dengan segera. Dan atas jasamu, ia sekarang malah sudah berada di sana. Aku benar-benar hairan atas kejadian ini."

Al-Fatihah buat blogger Tinta Hijau @ Nik Hazman Nik Hashim.
Semoga Allah SWT mencucuri rahmatNya ke atas roh Allahyarham
dan menempatkan beliau di sisi orang-orang yang beriman
p/s: Yang meninggal adalah blogger Tinta Hijau atau nama sebenar beliau Nik Hazman Nik Hashim bukannya blogger Tinta Hijau DKB. Penjelasan dari blogger Tinta Hijau DKB di sini

Thursday, July 5, 2012

Puisi Karya Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 
"AKU ketuk pintuMu dengan menggunung harapan semasa orang lain semuanya tidur nyenyak
 
Aku merayu padaMu sepanjang malam – segala penderitaan yang aku pikul..
 
Aku bermadah Kamu adalah tumpuanku bila saja bala menimpa
 
Hanya Kamu sahajalah tempat aku berpaut
 
Aku mengadu padaMu aneka penderitaan Kamu tentu tahu sepenuhnya
 
Kesabaranku sudah mula luntur, daya tenagaku sudah mula lemah…
 
Sekarang, padaMu aku menadah tangan dengan cukup hina,
 
Oh Zat yang memang layak sepenuhnya untuk ditadah…
 
Justeru pohonlah ya Rabbi, janganlah biarkan tadahanku tidak berisi..
 
Limpah kurniaanMu seluas lautan, akan memuaskan siapa saja yang yang menghirupnya….."
 
— di Kota Darul Naim - Bangunan SUK Kelantan.
 
 ********************************
 
Tahukah anda, puisi ini adalah hasil karya orang yang digelar 'Bapa Kafir' oleh seorang individu yang sakit jiwa. Lihatlah sendiri betapa halus bahasanya menggambarkan betapa halus hati dan jiwanya dalam mencari redha dari Maha Pencipta alam semesta ini.

Wednesday, July 4, 2012

Hukum Membaca Yaasin 3 Kali Pada Malam Nisfu Sya'ban

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

APAKAH Hukum Membaca Yasin 3 Kali Di Malam Nisfu Sya'ban?
Jawapan dari Ustaz Syed Abdul Kadir Al Jofree :
Sebagai menjawab persoalan yang diajukan, Nisfu Sya'ban biasanya dimaksudkan 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban pula adalah malam 15 Sya'ban (14hb siangnya, malamnya, dipanggil malam 15 ya).
Di negara Arab dan Nusantara, biasanya dibacakan Yasin sebanyak tiga kali pada malam Nisfu Sya'ban setiap satu dengan niat tersendiri, yang akan diajarkan oleh para guru. Perkara ini hampir berlaku ijmak padanya, memandangkan dilakukan oleh para Fuqaha' zaman berzaman dari dahulu lagi.
Perkara ini tidak dinisbahkan kepada Rasulullah sendiri. Akan tetapi ia boleh dilakukan selagi mana ibadah tersebut tidak bertentang dengan syara' (samaada dilakukan bersendirian mahupun beramai-ramai itu sekadar satu teknik dakwah). Contohnya, zikir, doa, membaca Al-Quran, membuat kelas ilmu dan sebagainya.
Para ulamak kita di tempat lain (di Mesir, beberapa tempat di Saudi, Yaman, Siria, Nusantara, dan lain-lain) kebanyakannya tidak bersetuju dengan fatwa tersebut (Fatwa Dr Yusof Al Qardhawi yang menolak amalan Yasin 3 kali dan mengatakan ia adalah bid'ah yang diada-adakan). Oleh kerana itulah amalan beramai-ramai pada malam Nisfu Sya'ban ini dilakukan oleh para ULAMA' zaman berzaman di merata tempat sejak zaman salaf lagi.
Di bawah ana nukilkan tulisan Sidi Abu Muhammad pada menceritakan Nisfu Sya'ban dengan jelas dan adil ya...
"Adapun kelebihan Malam Nishfu Sya'baan itu telah disebutkan di dalam hadis shahihdaripada Mu'az bin Jabal radhiallahu 'anhu,"
bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang maksudnya :
"Allah memandang kepada semua makhlukNya di Malam Nishfu Sya'baan, maka diampunkan dosa sekalian makhlukNya kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan."
 [ Hadis riwayat Ibnu Majah, at-Thabrani dan Ibnu Hibban]
Di Malam Nishfu Sya'baan juga, adalah di antara malam-malam yang dikabulkan doa.
Berkata Imam asy-Syafi'ie dalam kitabnya al-Umm:
"Telah sampai pada kami bahawa dikatakan: Sesungguhnya doa dikabulkan pada lima malam iaitu: pada malam Jumaat, malam Hari Raya Adha, malam Hari Raya 'Aidil Fitri, malam pertama di bulan Rejab dan malam nishfu Sya'baan."
Malam Nishfu Sya'baan merupakan malam yang penuh rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan ini dapat direnung kepada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiallahu 'anhu di atas.
Adapun cara menghidupkan Malam Nishfu Sya'baan sebagaimana yang dilakukan sekarang ini tidak berlaku pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan zaman para sahabat. Akan tetapi ia berlaku pada zaman tabi'in dari penduduk Syam. 
Menyebut al-Qasthalani dalam kitabnya al-Mawahib al-Ladunniyah,
Bahawa para tabi'in daripada penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul, mereka beribadat dengan bersungguh-sungguh pada Malam Nishfu Sya'baan. Maka dengan perbuatan mereka itu, mengikutlah orang ramai pada membesarkan malam tersebut.

Para tabi'in tersebut menghidupkan Malam Nishfu Sya'baan dengan dua cara:
* Sebahagian mereka hadir beramai-ramai ke masjid dan berjaga di waktu malam (qiamullail) untuk bersembahyang sunat dengan memakai harum-haruman, bercelak mata dan berpakaian yang terbaik.
* Sebahagiannya lagi melakukannya dengan cara bersendirian. Mereka menghidupkan malam tersebut dengan beribadat seperti sembahyang sunat dan berdoa dengan cara bersendirian.
Ada pun cara kita sekarang ini menghidupkan Malam Nishfu Sya'baan dengan membaca Al-Quran seperti membaca surah Yaasiin, berzikir dan berdoa dengan berhimpun di masjid-masjid atau rumah-rumah persendirian sama ada secara berjemaah atau perseorangan adalah tidak jauh berbeza dengan apa yang dilakukan oleh para tabi'in itu.
Berhubung dengan persoalan sholat khas Nishfu Sya'baan, maka berlaku khilaf antara ulama kita, ada yang mensabitkannya seperti Hujjatul Islam al-Ghazali dan ada yang memandangnya sebagai bid'ah yang keji. Khilaf berlaku pada pengkhususan sholat yakni memandang adanya satu sholat khusus malam tersebut seperti tarawih atau sholat hari raya. Untuk keluar dari khilaf bagi sesiapa yang hendak bersholat, maka lakukanlah sholat-sholat sunnat seperti sunat Awwabin (di antara waktu Maghrib dan Isya'), sembahyang tahajjud, akhirnya sembahyang witir atau sembahyang sunat muthlaq . Sembahyang sunat muthlaq ini boleh dikerjakan pada bila-bila masa sahaja sama ada pada Malam Nishfu Sya'baan atau pada malam-malam yang lain.
Sedikit tambahan lagi:
Amalan-amalan ini merupakan teknik yang pelbagai dalam menyampaikan dakwah oleh para ulama silam yang amat pakar dalam menyampaikan dakwah mereka ke seluruh pelusuk dunia. Adapun teknik-teknik amalan yang dilakukan oleh sesetengah pihak bergantung kepada para ulamak yang mengajarkan dan kepada siapa diajarkan. Semuanya adalah dibenarkan selagi mana tidak melanggar syara'. Sama ada hendak solat sunnah, berzikir atau membaca Al-Quran bergantung kepada kemampuan individu.
Perkara-perkara ini tidak patut sama sekali diperselisihkan atau ditentang. Biarlah manusia lain ingin beramal sedayanya tanpa kita sibuk menutup jalan-jalan kebajikan ini. Apapun perkara ini adalah dalam batasan perselisihan yang dibenarkan oleh syara'. Berlapang dadalah jika pihak lain tidak bersetuju dengan kita, selagi mana menjaga akhlak Islam.
Malang sekali jika perkara-perkara besar dalam masyarakat tidak dihiraukan, tetapi kita lebih suka membicarakan adakah boleh melakukan amalan pada malam nisfu Sya'ban atau tidak. Tetapi, kita lebih risau jika digolongkan di kalangan mereka yang menentang apabila perbuatan makruf dilakukan, manakala apabila perbuatan mungkar dilakukan, duduk diam sahaja tidak diendahkan. Na'udzubillah min zalik. Inilah akibatnya jika tidak mempunyai kefahaman jitu dalam ikhtilaf serta ujub dengan diri sendiri dalam ilmu yang dimiliki.
Semoga kita sama-sama dapat menggarap kemuliaan malam Nisfu Sya'ban yang menjelang. Semoga Allah menggolongkan kita di kalangan mereka yang mendapat pengampunan dan rahmat-Nya pada malam tersebut. Amiin.
Wallahu A'lam

Tuesday, July 3, 2012

Hudud: Adun Kemelah Sepatutnya Menyertai PAS

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

NAMPAKNYA isu berkenaan cadangan Adun Kemelah, Johor yang mencadangkan agar Johor menjadi negeri pertama melaksanakan hukum Hudud menjadi suatu isu yang semakin menarik. Rujuk laporan di sini

Menariknya adalah apabila cabaran Adun tersebut kepada PAS telah bersambut apabila Mursyidul Am PAS, Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Bin Tuan Guru Haji Nik Mat dengan penuh rasa kesyukuran menyatakan sokongan terhadap cadangan tersebut biarpun bukan Kelantan yang mendahului kerana isu siapa yang dahului dan siapa yang terkemudian bukan suatu perkara yang penting untuk di kelam kabutkan. Rujuk laporan di sini

Isu cadangan Adun Kemelah dari Umno tersebut menjadi semakin menarik apabila cadangan beliau tersebut menyebabkan sekutu kuat Umno dalam Barisan Nasional iaitu parti MCA melenting marah. 

Presiden MCA Datuk Seri Dr Chua Soi Lek berkata ADUN Umno Johor yang mencadangkan supaya hukum hudud dilaksana ke atas orang Islam dan bukan Islam di negeri itu "hilang akal" kerana mengemukakan perkara tersebut.

Dalam satu tulisannya di Twitter, Chua berkata ADUN berkenaan, Datuk Ayub Rahmat juga telah kehabisan idea sehingga menimbulkan cadangan berkenaan. dan Chua menyatakan bahawa parti yang dipimpinnya itu pasti menentanga usaha seperti itu. Rujuk laporan di sini

Penulis tidak hairan dengan tindak balas dari presiden MCA itu kerana memang telah diketahui bahawa parti MCA tidak pernah menyokong perlaksanaan hukum Hudud bahkan secara terang-terangan menyatakan penentangannya. Dan bukanlah menjadi sesuatu yang pelik kerana penentangan MCA itu sebenarnya berpunca dari kegagalan Umno itu sendiri sebagai pemimpin komponen BN untuk mentarbiahkan atau memberi penerangan kepada MCA. Bahkan, bukan setakat gagal memberi penerangan tetapi sebaliknya majoriti pemimpin Umno itu sendiri seolah-olah 2 X 5 dengan parti bukan Islam tersebut.

Presiden Umno sendiri tak mahu laksana hudud
Bilamana majoriti pemimpin Umno termasuklah tuan presidennya sendiripun seolah-olah 2 X 5 dengan MCA, maka apatah lagi dengan anak buah mereka. Bila bos sendiri dah tolak hukum syariat Allah SWT ini, maka takkanlah anak buah nak berbeza pandangan dengan bos mereka. Mungkin ada yang berani berbeza pendapat tetapi rasanya tidaklah ramai. Mungkin Adun Kemelah salah seorangnya yang berani. Ada yang berbeza pandangan tapi tak berani nak mengulas atau menyatakan pandangan dan ada pula yang memang jahil murakkab, main menyondol sahaja mengikut kata bos-bos yang songsang itu.

Penulis lihat, dalam isu ini nampaknya Adun Kemelah dibiarkan bersendirian oleh rakan-rakan sendiri dalam parti Umno. Tidak ada yang berani untuk menyokong cadangan beliau itu. Yang ada memberi sokongan kepadanya dalam isu ini adalah kalangan dari parti yang cuba untuk beliau kenakan itu sendiri iaitu parti PAS. Tengoklah sendiri, bilamana beliau beri cadangan itu, siapakah yang secara terbuka menyatakan sokongan? Mursyidul Am PAS sendiri. Dalam masa Mursyidul Am PAS menyatakan sokongan, dimana suara rakan-rakan separti dengan Adun Kemelah. Malang sekali, nampaknya tidak ada suara yang menyatakan sokongan. Yang adanya adalah kenyataan yang seolah-olah hendak membiarkan Adun Kemelah terkapai-kapai sendirian menjawab serangan dari parti MCA. 

Tengoklah sendiri, bilamana Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam Johor sendiri iaitu Datuk Zainal Abidin Osman seolah-olah cuba untuk mengelak bilamana beliau mengatakan cadangan tersebut tidak pernah dibincangkan. Beliau sebagai Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam Johor sendiri tidak berani menentukan dan membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Lebih malang lagi nasib Adun Kemelah itu, bilamana Mufti Johor, Datuk Mohd Tahrir Shamsuddin pula enggan mengulas lanjut berhubung perkara berkenaan. Rujuk laporan di sini

Penulis lihat dalam isu ini, Adun Kemelah sebenarnya sepatutnya sudah dapat menyedari bahawa beliau sebenarnya tersilap memilih wadah perjuangan. Sepatutnya beliau menyedari bahawa Umno tidak mungkin mahu untuk mengangkat undang-undang syariat sebagai perundangan negara ini. Dan beliau sepatutnya sudah boleh menyedari bahawa wadah perjuangan sebenarnya yang sepatutnya beliau sertai adalah parti PAS. Sehubungan itu, Penulis dengan ikhlas hati mencadangkan supaya Adun Kemelah meninggalkan Umno dan menyertai wadah perjuangan PAS. Banyak ilmu yang masih perlu dipelajari serta didalami oleh Adun Kemelah dan InsyaAllah, para dae'i yang ramai di dalam PAS akan berlapang dada untuk membantu Adun Kemelah untuk memahami apa itu syariat Islam yang sebenar-benarnya.

Monday, July 2, 2012

Beranikah Umno Johor Laksanakan Hudud?

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DALAM mesyuarat penggal pertama Persidangan Pertama Dewan Undangan Johor ke-12 pada 20 Jun lalu, Adun Kemelah dari Umno, Datuk Ayub Rahmat telah mencadangkan agar Johor menjadi negeri pertama melaksanakan hukum hudud di Malaysia.

Bercakap kepada Malaysiakini, Ayub berkata beliau mahu melihat Johor mendahului negeri lain melaksanakan hukum hudud 'sebenar'  yang menurutnya berbeza dengan 'hudud PAS'.

Beliau juga turut mencabar PAS supaya menyokong cadangan beliau itu sekiranya PAS benar-benar ingin mendaulatkan hukum Allah tersebut walaupun cadangan tersebut datangnya dari Umno. Rujuk laporan di sini

Mengulas cadangan dan cabaran dari Adun tersebut, Menteri Besar Kelantan yang juga merangkap Mursyidul Am PAS, Datuk Bentara Setia, Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Tuan Guru Haji Nik Mat menyatakan rasa bersyukur beliau atas 'kesedaran' Adun Kemelah tersebut dan menyatakan bahawa Adun tersebut tidak perlu cabar mencabar kerana beliau menyokong penuh cadangan tersebut.

Justeru, harapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz agar cadangan itu tidak akan ditarik balik dan menjadi kenyataan sambil mengajak Umno agar bekerjasama memperlihatkan Islam yang sebenarnya kepada masyarakat Malaysia. Tuan Guru juga menyatakan bahawa beliau menunggu untuk melihat langkah seterusnya dari pihak Umno. Rujuk laporan di sini

Pada pendapat Penulis, cadangan Adun Kemelah itu sesuatu yang berani. Namun begitu, Penulis berani katakan bahawa cadangan tersebut akan hanya tinggal cadangan sahaja kerana pemimpin tertinggi Umno sendiri iaitu Perdana Menteri yang merangkap Presiden Umno, Datuk Seri Mohamad Najib Tun Abdul Razak sendiri pernah melafazkan bahawa Malaysia tidak akan melaksanakan hukum hudud. Lihat video di bawah


Dari satu sudut, cadangan dan cabaran Adun Kemelah tersebut Penulis lihat menyanggah kenyataan Mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr Mahathir Mohamed yang pernah menyatakan bahawa hukum hudud tiada di dalam Al-Qur'an dan sebaliknya hanyalah ciptaan ahli-ahli fiqh.

Penulis juga melihat cadangan dan cabaran dari Adun Kemelah itu adalah dengan niat untuk memalukan PAS serta mempertikaikan draf hudud dan ta'zir yang telah digubal oleh Kerajaan PAS Kelantan dan juga Kerajaan Terengganu ketika di bawah pentadbiran PAS.

Namun begitu, ekoran dari cadangan dan cabaran Adun tersebut jelas memperlihatkan kedangkalan serta kejahilan ilmu Adun tersebut dalam soal berhubung hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Namun begitu, Penulis amat bersetuju dengan kenyataan dari Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Tapi walau macam manapun, Penulis berpendapat selagi Umno mengekalkan pemikiran dan sistem Umno sekarang ini yang berasaskan kepada pemikiran dan sistem penjajah British, maka lupakanlah sahaja niat nak tengok Umno laksanakan hukum hudud di Malaysia ini kerana Umno memang tidak mahu melaksanakan hukum hudud. 

Dan kalau kita benar-benar bersungguh dan ikhlas mahu melihat hukum Allah terlaksana bukan hanya sekadar hudud sahaja maka tanggungjawab kita semua untuk mengangkat pemimpin PAS untuk menerajui Putrajaya.

Di Sini Dinar Dan Dirham, Di Sana Dengki Dan Dendam

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
MEMANDANGKAN isu Dinar dan Dirham Kelantan sekarang ini dihangatkan kembali oleh puak-puak Umno yang sebenarnya pada pendapat Penulis, mereka menentang bukan kerana matawang tersebut tetapi menentang  kerana ianya diperkenalkan oleh kerajaan yang berbeza pendirian politik, maka Penulis menyiarkan kembali tulisan Menteri Besar Kelantan, Dato' Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Bin Haji Nik Mat. Tulisan beliau ini telah ditulis pada 18 Ogos 2010.

Berikut adalah tulisan beliau tersebut:-
Kadang-kadang tingkah laku pemimpin UMNO ini sangat mudah untuk dijangka. Apa saja yang baik datang dari Kelantan, itulah yang akan dibangkang habis-habisan oleh UMNO. Sebut saja apa jua perkara yang datang dari Kelantan, berduyun-duyunlah pemimpin UMNO 'menunjuk cerdik' memberi komen. Kalaupun nampak janggal, tiadalah mereka peduli asalkan nampak hebat di mata pandangan gerombolan mereka.

Seingat saya, sepanjang dua dekad usia kerajaan PAS di Kelantan bermula tahun 1990 ini, itulah yang sentiasa kami hadapi. Cuti dua hari seminggu digelar sebagai 'budaya pemalas', akhirnya orang yang sama menelan kembali ludahnya. Cuti 60 hari kakitangan wanita yang bersalin turut dipandang sinis, kemudiannya tanpa segan silu ditiru. Jangan lupa pemerkasaan perbankan Islam turut bermula dengan langkah kerajaan Kelantan memindahkan wang kerajaan dari bank riba ke perbankan Islam. Itu belum termasuk program-program kebajikan seperti Skim Takaful Kifalah, Skim Armalah, Ladang Rakyat dan panjang lagi senarainya.

Terbaru apabila kerajaan Kelantan melancarkan mata wang syariah Emas Dinar dan Perak Dirham (D&D) 12 Ogos lepas, maka bersatulah pemimpin UMNO untuk menghentam langkah ini. Ramadhan yang sepatutnya menjadi bulan damai dan pesta ibadat menjadi pesta menghentam kerajaan Kelantan.

Saya ingin nyatakan, apakah salahnya Kelantan ingin memulakan jihad ekonomi ini? Jika UMNO / BN enggan memulakan, jangan pula menidakkan usaha pihak lain. Saya ulangi penegasan yang dibuat sebelum ini oleh ahli Exco saya, Datuk Haji Husam Musa bahawa apa yang dilancarkan oleh Kelantan bukanlah mata wang, ia hanyalah pengenalan kepada sistem barter trade. Tukar suka sama suka dengan kerelaan tidak pernah dihalang di negara demokrasi ini. Setiap orang berkuasa ke atas barangannya dan berhak membuat keputusan. Apa yang salah ialah membuat keputusan ke atas barangan yang kita tidak berhak. Contohnya, memberi percuma dua blok minyak minyak milik rakyat yang berharga ratusan billion ringgit kepada kuasa asing. Atau merompak hak milik rakyat Kelantan ke atas telaga minyak dengan menafikan royalti!

Seperti yang saya nyatakan di dalam ucapan perasmian pelancaran 12 Ogos lepas, sistem wang kertas diperkenalkan oleh penjajah untuk menguasai ekonomi umat Islam. Hasilnya, seluruh manusia di dunia diperkotak-katikkan oleh kuasa-kuasa besar untuk mempercayai nilai yang ada pada sekeping kertas. Kertas tersebut hakikatnya langsung tidak mempunyai sandaran yang didakwa. Jika kita menaiki bas atau keretapi contohnya, kita membayar dan diberikan resit. Resit tersebut ialah tanda kita telah membayar kepada perkhidmatan yang diberikan, ertinya resit tersebut tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali setelah bayaran diberikan. Hari ini, bank mengeluarkan wang kertas tanpa sebarang sandaran nilai. Kononnya ia disandarkan pada nilaian emas, hakikatnya ia disandarkan kepada keadaan ekonomi semasa sesebuah negara. Ini sebenarnya lebih teruk dari resit bas dan keretapi tadi.

Realitinya mata wang tidak berharga melainkan jika Kerajaan memberi nilai kepadanya. Wang kertas RM1.00 bukan bernilai RM1.00 daripada segi harga kertasnya. Ia bernilai RM1.00 kerana itulah nilai yang ditetapkan oleh Kerajaan. Jika Kerajaan mencetak angka lima atau sepuluh maka nilai kertasnya tidak naik kepada RM5.00 atau RM10.00. Hanya pengakuan dan jaminan Kerajaan yang menjadikannya bernilai sebanyak mana yang ditentukan. Itulah hakikatnya wang kertas.

Tertarik saya apabila seorang Timbalan Menteri yang baru-baru ini heboh telah meluluskan lesen judi tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa Dinar Emas dan Perak Dirham ini boleh menyebabkan kerugian. Terlintas di benak saya, jika begini taraf pemikian seorang timbalan menteri, apa pula jenis pemikiran yang ingin diasuh kepada rakyat.

Emas merupakan komoditi yang paling stabil harganya. Ia akan terus meningkat jika dibandingkan dengan wang ringgit. Bukankah Tun Dr Mahathir sendiri pernah melancarkan gold coin yang dinamakan Kijang Emas keluaran Bank Negara Malaysia satu ketika dahulu? Mari kita semak harganya. Pada 18 Julai 2001, sekeping syiling Kijang Emas seberat 1 auns harganya ialah RM1, 082.00. Hari ini pada tarikh 1 Julai 2010, ia sudah boleh dijual dengan harga RM4,104.00. Ertinya jika seseorang melabur sebanyak RM 108,200.00 dengan membeli seratus keping Kijang Emas pada tahun 2001, kini ia boleh dijual dengan harga RM410,400.00. Keuntungan 400% dalam masa 9 tahun! Butiran ini boleh dilayari di (http://www.bnm.gov.my/). Ini bukti harga emas tidak akan turun. Paling tidak pun, lebih baik daripada sebuah syarikat penerbangan yang rugi RM535 Juta pada suku kedua tahun ini!

Di dalam Al-Quran sendiri menceritakan kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam sebuah gua. Apabila bangkit mereka menggunakan duit perak yang ada di tangan mereka untuk membeli makanan. Ertinya, selepas 309 tahun, duit itu masih elok dan mempunyai nilai seperti sedia kala.

Justeru, saya nasihatkan kepada pihak-pihak tertentu, janganlah terburu-buru menidakkan usaha-usaha kerajaan Kelantan. Tidak cukup tenaga di Malaysia, diambil pula tulisan kolumnis yang beraliran orientalis untuk menghentam kami. Sehingga langkah kami mengasingkan kaunter bayaran di pasar raya disifatkan sebagai 'aparteid agama'. Bagaimana pula langkah Keretapi Tanah Melayu menyediakan gerabak khas bagi wanita? Itu aparteid apa namanya?

Saya ingin bertanya, apa kurangnya kami di Kelantan dengan anda yang berada di Pusat. Jika anda mempunyai pakar ekonomi, kami pun mempunyai pakar ekonomi. Takdirnya bertukar teraju di Putrajaya nanti, kami juga mampu mentadbir bahkan lebih baik dari anda, Insya-Allah. Janganlah dibiarkan hasad dengki menguasai menyebabkan ternafinya segala kebaikan yang kami lakukan. Jangan pula kami di sini melancarkan Dinar dan Dirham (D&D), anda di sana melancarkan dengki dan dendam!

Akhir kata, jika datanglah bertadarus dengan kami di Kelantan di bulan Ramadhan ini. Salah satu ayat yang menjadi menjadi bacaan kami sekarang ialah ayat 63 dari Surah al-Furqan yang bermaksud :

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan."

Salam Ramadhan.

NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT,
Pejabat Menteri Besar Kelantan.
Bertarikh : 8 Ramadhan 1431H / 18 Ogos2010M

Lagu Tema Parti Politik: Mana Yang Lebih Mengagungkan Allah SWT Dan Rasulullah SAW?

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lagu Tema Ikhwanul Muslimin Mesir

 Lagu Tema Parti Islam SeMalaysia (PAS) 

 Lagu Tema Parti Kebangsaan Melayu Bersatu (Umno)

Sunday, July 1, 2012

Adab Mengkritik Kesilapan Ulama'

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENGENALAN

Perkara sebegini sebenarnya telah lama ingin saya perbincangkan. Namun kerana diri ini penuh dengan kelalaian akibat kekangan masa, maka baru hari ini sempat saya menaip bagi menjelaskan persoalan ini. Penerangan ini merupakan salah satu usaha saya bagi membetulkan sikap sesetengah daripada kalangan kita yang begitu keterlaluan dalam memperlekehkan para ulama kerana tidak sependapat dengan pendapatnya. Bahkan mereka sanggup menghina atau mencaci para ulama sama ada secara langsung atau tidak dengan alasan yang pelbagai antaranya mengatakan ulama tersebut tidak memahami dalil untuk berijtihad dan sebagainya lagi.

Bagi yang mempertahankan ulama itu pula, mereka dituduh sebagai taasub dengan ulama tersebut sehingga sanggup mengetepikan dalil-dalil al-Quran al-Karim dan al-Sunnah. Saya bertanya sendirian, benarkah ulama sanggup mengetepikan dalil atau si penuduh yang tidak memahami dalil? Pelik memikirkannya. Walaubagaimanapun dakwaan mereka, kita tetap sependapat untuk mengatakan para ulama tidak maksum daripada melakukan kesilapan. Persoalannya, bagaimanakah adab kita dalam menghadapi situasi ini?

Sebelum meneruskan perbincangan ini, saya ingin mengajak para pembaca untuk mengenai terlebih dahulu siapakah yang dikatakan sebagai seorang ulama
DI SINI

PERINGATAN IMAM AL-NAWAWI

Di sini saya terjemahkan penerangan Imam al-Nawawi di dalam karyanya al-Majmuk Syarah al-Muhazzab (jilid 1, muka surat 47 dan 48) mengenai akibat daripada tindakan sebilangan manusia yang menyakiti atau menghina ulama, seperti mana berikut:

Fasal:
Larangan Dan Ancaman Keras Bagi Sesiapa Yang Menyakiti dan Menghina Para Fuqaha’ Serta Gesaan Untuk Memuliakan Dan Mengagungkan Kehormatan Mereka
Firman Allah SWT bermaksud:
Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Surah al-Hajj: Ayat 32).

Firman Allah SWT bermaksud:
Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi tuhannya. (Surah al-Hajj: Ayat 30).

Firman Allah SWT bermaksud:
Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. (Surah al-Hijr: Ayat 88).

Firman Allah SWT bermaksud:
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman sama ada lelaki atau perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Surah al-Ahzab: Ayat 58).

Sabit di dalam sebuah hadith sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, daripada Abu Hurairah RA, daripada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah SWT berfirman yang bermaksud:
Barangsiapa yang menyakiti waliKu maka Aku mengistiharkan peperangan terhadapnya. 

Diriwayatkan Imam Khatib al-Baghdadi, daripada Imam al-Shafie dan Imam Abi Hanifah, kata mereka berdua:
Sesungguhnya jika tiada fuqaha’ dan auliya’ maka tiadalah wali Allah.
Imam al-Shafie berkata (menambah): Fuqaha’ yang beramal.

Daripada Ibn Abbas RA, katanya:
Barangsiapa menyakiti fuqaha’ maka dia telah menyakiti Rasulullah SAW, barangsiapa yang menyakiti Rasulullah SAW maka dia telah menyakiti Allah SWT.

Dalam sebuah hadith sahih (riwayat Muslim), sabda Rasulullah SAW bermaksud:
Barangsiapa bersolat subuh maka dia di dalam perlindungan Allah, maka jangan sampai Allah mengambil lagi perlindunganNya itu.

Dalam riwayat lain: Allah tidak akan menjaga di dalam perlindungannya.
Berkata al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibn Syakir:
Ketahuilah saudaraku! Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada aku dan kamu untuk mendapat redhaNya serta menjadikan kita orang yang sentiasa takut dan takwa kepadaNya dengan sebenar-benar ketakwaan. Sesungguhnya daging para ulama adalah beracun dan kebiasaannya telah dimaklumi bahawa Allah akan membinasakan orang yang menghina ulama. Sesungguhnya sesiapa yang menggunakan lidahnya dengan mencela / menfitnah para ulama maka Allah akan menurunkan bala kepadanya, iaitu sebelum matinya maka hatinya telah mati terlebih dahulu.

Firman Allah SWT bermaksud:
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. (Surah al-Nur: Ayat 63).

AKHLAK KETIKA MENDEPANI KESILAPAN PARA ULAMA

Dr. Talaat Afifi di dalam karyanya al-Ulama baina al-Tauqir wa al-Tatawul telah mengariskan beberapa adab ketika berhadapan dengan kesilapan para ulama. Kesimpulannya saya ingin nyatakan seperti mana berikut: 

1. Tidak gopoh menyalahkan ulama.
Kita perlulah menyelidik terlebih dahulu kenapakah seseorang ulama itu mengeluarkan pendapatnya sedemikian rupa. Selepas diteliti, mungkin terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan ulama itu mengatakan sebegitu. Keadaan ini bagi memelihara sikap buruk sangka terhadap ulama sehingga boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kala wujud segelintir golongan yang tidak memahami dengan jelas pendapat serta hujah ulama itu, maka mereka terus menyalahkan ulama tersebut, walaupun hakikatnya mereka yang melakukan kesalahan dalam memahami sesuatu perkara itu.

2. Membataskan kesilapan ulama.
Jika benar ulama telah melakukan kesilapan, maka kita perlulah membataskan kesilapan ulama itu setakat apa yang menjadi kesilapan itu sahaja dan bukan berlebih-lebihan dalam mengkritiknya. Nukilkan dengan ikhlas kesilapan itu dan menjelaskannya dengan dalil-dalil serta pandangan ulama lain. Pandangan ulama lain perlu diketengahkan memandangkan mereka yang lebih memahami tentang kesilapan seseorang ulama itu.

Kita perlu sedar bahawa kesilapan ijtihad ulama beroleh satu pahala dan jika berbetulan pula memperolehi dua pahala. Oleh itu, elakkan sikap yang melampau ketika berhadapan dengan kesilapan itu. Kadang-kala jika seseorang terlalu membenci seseorang ulama itu, maka dia menganggap tiada langsung kebenaran yang boleh diambil oleh ulama tersebut. Kesilapan ulama dalam ijtihadnya tidak sedikit pun mengurangkan penghormatan terhadapnya.

3. Memberi pertimbangan antara positif dan negatif.
Jika berhadapan dengan kesilapan ulama, kita perlu bertanya diri sendiri, manakah yang lebih baik antara menyebarkan kebaikkan positif atau keburukan negatif? Sesungguhnya terlalu banyak kebenaran dan jasa para ulama jika dibandingkan dengan kesilapan yang mereka tidak sengaja lakukan. Bagaimana pula dengan diri kita yang tidak memberi apa-apa sumbangan terhadap Islam? Bagi mereka yang beriman sudah tentu akan mengambil jalan untuk menyebarkan kebaikkan para ulama dari melaga-lagakan khilaf antara ulama sehingga timbul perpecahan di kalangan umat Islam.

4. Bukan untuk menandingi ulama.
Sebilangan golongan mungkin sengaja mencari-cari kesilapan ulama semata-mata untuk menaikkan imej peribadinya di mata masyarakat. Mungkin anggapannya para ulama sebenarnya tidaklah sehebat mana jika dibandingkan dengan dirinya yang boleh menyanggah pendapat para ulama itu.
Sabda Rasulullah SAW bermaksud:
Barangsiapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. (Riwayat al-Tirmizi).

Sabda Rasulullah SAW bermaksud:
Barangsiapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya akan para ulama atau untuk berdebat dengannya akan orang-orang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya maka orang itu di dalam api neraka. (Riwayat Ibn Majah).

KESIMPULAN

Sebagai umat Islam yang beriman, kita disarankan untuk menghormati para ulama sebagai pewaris para nabi. Penghormatan ini diberikan berdasarkan sabda Rasulullah SAW bermaksud:
Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambil (warisan ilmu) tersebut ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. (Riwayat Ahmad, al-Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah).

Di dalam menghadapi persoalan semasa, keadaan menunjukkan telah wujud sebilangan golongan yang terlalu bersikap kurang ajar dengan para ulama. Mereka sanggup menghina ulama dengan pelbagai tohmahan disebabkan pandangan ulama itu tidak sependapat dengan mereka. Oleh itu, saya ingin menyeru umat Islam agar memahami penjelasan ringkas yang cuba saya terangkan ini agar kita tidak terjebak di dalam lembah kerosakan. InsyaAllah.

Sumber Asal: sini

Ciri-Ciri Dan Adab Seorang Ulama'

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENGENALAN

Memandangkan terdapat beberapa ahli iLuvislam yang PM saya bertanyakan tentang ulama, maka saya mengambil kesempatan yang singkat ini untuk menjelaskannya secara ringkas mengenai ciri-ciri ulama. Selain itu juga, beberapa thread di iLuvislam juga turut membincangkan perkara ini dan saya melihat tiada kesudahan yang baik pada thread-thread berikut. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan perkara ini agar semua pihak dapat mengambil manfaatnya. InsyaAllah.

MAKSUD PERKATAAN ULAMA

Perkataan ulama merupakan kata jamak dari kata dasar alim bermaksud seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Ini berbeza dengan perkataan alim yang beerti orang yang mengetahui akan tetapi belum tentu orang itu mendalami. Perkataan ulama ini telah disebutkan pada beberapa tempat di dalam al-Quran al-Karim dan al-Hadis S.A.W. samaada secara langsung ataupun tidak yang menunjukkan bahawa ulama adalah individu-individu terpilih yang menguasai ilmu Allah Taala dengan mendalam dan memiliki akhlak terpuji. Oleh itu, ulama yang saya maksudkan di sini ialah seseorang pakar yang mempunyai ilmu pengetahuan berkenaan dengan agama Islam secara mendalam dengan syarat-syarat tertentu sebagai ulama.

Para ulama ialah mereka yang mampu menyingkap dan memahami dalil-dalil daripada al-Quran al-Karim dan al-Hadis S.A.W. dengan sempurna. Mereka sentiasa istiqamah dan melazimi ilmu-ilmu yang mereka perolehi itu dengan ikhlas yang diajarkan kepada mereka bersumberkan dari Rasulullah S.A.W. Agama Islam telah mengiktiraf ulama sebagai pewaris para nabi sepertimana yang terdapat di dalam sebuah hadis:

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:

Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambil (warisan ilmu) tersebut ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. (Riwayat Ahmad, Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah).

CIRI-CIRI RINGKAS ULAMA

Jikalau hendak disenaraikan ciri-ciri ulama satu persatu, sudah tentulah tidak terhitung banyaknya. Jadi saya nyatakan secara ringkasnya sahaja ciri-ciri seorang ulama sepertimana berikut:

- Sentiasa melakukan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya.
- Mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam berkenaan agama Islam di dalam segenap sudut.
- Beramal dengan segala ilmu yang dimilikinya.
- Berakhlak mulia.
- Tidak gentar untuk menegur dan berkata benar kepada sesiapa sahaja.
- Mempunyai sifat-sifat terpuji seperti: Zuhud, warak, sabar, jujur, ikhlas dan sebagainya lagi.
- Meninggalkan perkara-perkara mazmumah seperti: Riyak, takabur, sombong, angkuh dan sebagainya lagi.
- Sentiasa menyampaikan ilmu pengetahuan dan menyeru manusia kepada Islam.
- Dan banyak lagi.

ADAB-ADAB SEORANG ULAMA ATAU GURU

Seperti yang saya telah sebutkan di atas, jika hendak disenaraikan satu persatu ciri-ciri ulama, sudah tentulah akan mengambil masa yang panjang. Oleh itu, di sini saya nyatakan pula adab-adab bagi seorang ulama atau alim serta guru sepertimana yang telah diperkatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayah al-Hidayah:

- Mampu menanggung kesusahan.
- Bersabar dengan kesulitan.
- Duduk dengan rasa hormat serta berkelakuan tenang ketika bersama manusia.
- Meninggalkan takbur di atas sekalian hambaNya kecuali terhadap orang yang zalim.
- Mencegah daripada kezaliman.
- Memilih tawaduk pada perhimpunan dan pada majlis orang ramai.
- Meninggalkan gurau-senda dan bermain-main.
- Melayan dengan baik pelajar yang kurang pandai.
- Membimbing pelajar yang angkuh.
- Memperbaiki pelajar yang bodoh dengan tunjuk ajar yang baik.
- Tidak marah kepada pelajar yang bodoh.
- Tidak malu daripada berkata ‘aku tidak tahu’.
- Memberikan perhatian kepada pertanyaan.
- Memahami soalannya.
- Menerima hujjah.
- Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika bersalah.
- Melarang pelajar daripada setiap ilmu merbahaya.
- Melarang pelajar daripada menghendaki dengan ilmu selain dari Allah Taala.
- Melarang pelajar daripada sibuk menuntut ilmu fardhu kifayah sebelum selesai menuntut ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain ialah berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa.
- Memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu dengan takwa, supaya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya.

CIRI-CIRI ULAMA DUNIA

Berikut saya nyatakan juga ciri-ciri ulama dunia. Saya senaraikan di sini berdasarkan kitab Ulama al-Suq Ulama al-Dunya karangan al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad sepertimana berikut:

- Menyembunyikan ilmu dan kebenaran.
- Cintakan dunia dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
- Mengikut hawa nafsu.
- Berkeinginan untuk mendampingi dan mendekati pemerintah.
- Berpura-pura di dalam masyarakat.
- Menjanjikan akhirat dengan dunia mereka dan di dalam kehidupan mereka melebihkan perkara-perkara dunia serta lainnya.
- Mengkaji dan menyelidik dengan kesalahan dan kekurangan.
- Fatwa dengan mengikut syahwat.
- Dengki dan benci serta tidak insaf.
- Berbeza amalannya dan kata-katanya.
- Berdolak-dalih dan berhelah.
- Menjawab sesuatu dengan akal dan mengingkari serta bongkak untuk menerima kebenaran.

PERANAN DAN KEPENTINGAN ULAMA

Semenjak kebelakangan ini kedengaran suara-suara sumbang daripada segolongan pihak yang cuba merendah-rendahkan keilmuan dan kemuliaan para ulama. Mereka ini berkata bahawa para ulama bukanlah maksum seperti Rasulullah S.A.W. Oleh itu, mereka menyarankan agar tidak perlu mengikut tunjuk ajar daripada ulama untuk memahami urusan agama Islam ini. Mereka berkata lagi bahawa boleh sahaja untuk mengambil terus daripada dalil-dalil al-Quran al-Karim dan al-Hadis S.A.W. dengan kefahaman sendiri. Adakah tindakan ini bertepatan dengan Islam?

Firman Allah Taala bermaksud:

Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir (ulama) seandainya kamu tidak mengetahuinya. (Surah al-Nahl: Ayat 43).

Oleh itu, saya ingin mengajak para pembaca termasuklah diri saya sendiri bermuhasabah terlebih dahulu sebelum hendak mengatakan sesuatu kepada para ulama. Sila baca dan jawab dengan ikhlas soalan-soalan berikut:

Berapa banyak ayat al-Quran al-Karim yang kita faham dan hafal?
Berapa banyak hadis Rasulullah S.A.W. yang kita faham dan hafal?
Berapa banyak kitab-kitab dari ulama muktabar yang kita faham dan hafal?
Berapa banyak ilmu agama yang kita dalami dan fahami?
Berapa banyak ulama dan guru yang sentiasa kita lazimi untuk mendalami ilmu agama secara bersanad dan bertalaqi?
Dan pelbagai soalan lagi.

Jadi apakah jawapan kita terhadap soalan-soalan di atas? Mampukah kita duduk sama taraf dengan para ulama? Sedangkan mereka jauh lebih alim dan mengetahui daripada kita berkenaan agama Islam. Mereka memiliki segala ilmu yang cukup bagi membolehkan mereka mengeluarkan hukum-hakam agama untuk keperluan manusia. Mereka jugalah adalah dari kalangan hamba yang amat takutkan Allah Taala.

Firman Allah Taala bermaksud:

Sesungguhnya yang takut kepada Allah Taala di antara hamba-hambaNya hanyalah ulama. (Surah Faathir: Ayat 28).

PERINGATAN PENTING

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Sesungguhnya Allah Taala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Taala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. (Riwayat Bukhari, Muslim dan Tarmizi).

Kita mesti mengakui bahawa para ulama bukannya maksum dan mereka tidak boleh lari dari melakukan kesilapan yang tidak disengajakan. Namun jika hendak dibandingkan dengan kita, sudah tentulah mereka lebih layak untuk mengeluarkan hukum-hakam kerana mereka telah memahami ilmu agama dengan mendalam. Oleh itu, kita sebagai masyarakat awam ini, tidak perlulah kita merasa diri terlalu hebat daripada para ulama yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Taala. Hormatilah para ulama dengan sebaiknya. Berakhlaklah kita kepada mereka jikalaupun mereka telah tersalah di dalam mengeluarkan pandangan.

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:

Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang dewasa kami, menyanyangi anak kecil kami dan menghormati ulama kami. (Riwayat Ahmad).

Kadang-kala kerana terlalu ghairah segolongan puak ini melaungkan kata-kata ‘tidak perlukan para ulama’, mungkin mereka terlupa bahawa para ulama ini turut disebutkan di dalam al-Quran al-Karim dan al-Hadis S.A.W. Tidakkah tindakan mereka ini sebagai menolak ayat-ayat al-Quran al-Karim dan al-Hadis S.A.W. juga? Oleh itu, saya sarankan agar serahkan urusan agama Islam ini kepada para ulama untuk menjelaskannya. Ingatlah peringatan dari Allah Taala ini:

Firman Allah Taala bermaksud:

Dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap Allah Taala sesuatu yang kamu tidak ketahui. (Surah al-Aaraf: Ayat 33).

PENUTUP
 
Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
Ulama itu ada tiga jenis. (Pertama) orang yang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. (Kedua) orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya tetapi dia sendiri membinasakan dirinya (tidak mengamalkan ilmunya). (Ketiga) orang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) tetapi orang lain tidak mengambil manfaat dari ilmunya. (Riwayat ad-Dailami).

Saya berharap kita semua dapat menghormati ulama sebagai pewaris para nabi. Beradablah dengan mereka terutamanya ketika kita hendak memberikan pendapat yang berbeza dengan mereka dan bawakan sekali pendapat ulama lain untuk menyokong pendapat kita. Bagi sesiapa yang merasa diri terlalu hebat ataupun malas untuk menuntut ilmu, di sini saya ingin sarankan sebuah kitab bertajuk Safahat Min Sabr al-Ulama karangan Syeikh Abdul Fatah Abu Udah. Setelah membaca kitab kita, saya katakan bahawa betapa lemahnya dan kerdilnya kita berbanding para ulama yang sentiasa dibimbing oleh Allah Taala. Semoga aku boleh menjejak langkah mereka ini! Aminnn.

Sumber Asal: sini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...