Saturday, November 5, 2011

Sejarah Ibadah Korban Dan Maknanya

 بِسْــــمِ اﷲِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


UMAT Islam di seluruh pelusok dunia akan merayakan Idul Adha. Bagi umat Islam yang mampu, dianjurkan untuk menyembelih binatang korban. Pada dasarnya, penyembelihan binatang kurban ini mengandung dua nilai yakni kesolehan ritual dan kesolehan sosial.

Kesolehan ritual bererti dengan berkorban, kita telah melaksanakan perintah Tuhan yang bersifat transedental. Ibadah korban dikatakan sebagai kesolehan sosial kerana selain sebagai ritual keagamaan, korban juga mempunyai dimensi kemanusiaan yang sangat luas.

Bentuk solidariti kemanusiaan ini termanifestasikan secara jelas dalam pengagihan daging korban. Perintah berkorban bagi yang mampu ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang menghormati terhadap fakir-miskin dan kaum dhu’afa lainnya. Dengan disyari’atkannya korban, kaum muslimin dilatih untuk mempertebalkan rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama.

Meski waktu pelaksanaan penyembelihan korban dibatasi (10-13 Dzulhijjah), namun jangan difahami bahawa Islam membatasi solidariti kemanusiaan. Kita harus mampu menangkap makna esensial dari pesan yang disampaikan teks, bukan memahami teks secara literal. Oleh kerananya, semangat untuk terus ’berkorban’ senantiasa kita langgengkan pasca Idul Adha.

Saat ini kerap kita jumpai, banyak kaum muslimin yang hanya berlumba meningkatkan kualiti kesolehan ritual tanpa diimbangi dengan kesolehan sosial. Banyak umat Islam yang hanya rajin solat, puasa bahkan mampu ibadah haji berkali-kali, namun tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Sebuah fenomena yang menyedihkan. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan dua kesolehan sekaligus yakni kesolehan ritual dan kesolehan sosial.

Perintah Qurban
Dalam Al-Quran dalam Surat Al-Maidah: 27, Ash-Shaffat: 102 – 107 dan Al-Kautsar: 2 yang berbunyi: “Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu; dan berkorbanlah.” Dan Ibadah Korban merupakan pembuktian kecintaan dan keikhlasan kita kepada sang Khaliq.

Sejarah Korban
Ibadah korban memiliki sejarah yang begitu panjang. Allah SWT telah memerintahkan ibadah korban kepada umat manusia, sejak zaman Nabi Adam AS. Perintah korban mulai diperintahkan kepada dua putera Nabi Adam AS, yakni Habil yang bekerja sebagai petani dan Qabil seorang peternak. Keduanya diminta untuk berkorban dengan harta terbaik yang mereka miliki.

Peristiwa korban dua anak manusia itu dikisahkan dalam Al-Quran surat al-Maaidah ayat 27. Allah SWT berfirman, ''Dan ceritakanlah (Muhammad) kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.''

Seiring peredaran zaman, perintah berkorban juga diterima Nabi Ibrahim AS. Setelah melalui penantian yang begitu lama, Ibrahim akhirnya dikarunia seorang putera bernama Ismail, dari isterinya bernama Siti Hajar. Ia pun begitu gembira dan bahagia. Kebahagiaannya memiliki seorang putera, kemudian diuji oleh Allah SWT.

Ketika berusia 100 tahun, datanglah sebuah perintah Allah SWT kepadanya melalui sebuah mimpi. ''...Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu..?'' (QS: as-Saffat:102). Dengan penuh keikhlasan, Ismail pun menjawab, ''...Wahai Ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.'' (QS:as-Saffat:102).

Kemudian, Nabi Ibrahim AS membawa Ismail ke suatu tempat yang sepi di Mina. Ismail pun mengajukan tiga syarat kepada sang ayah sebelum menyembelihnya. Pertama, sebelum menyembelih hendaknya Nabi Ibrahim AS menajamkan pisaunya. Kedua, ketika disembelih, muka Ismail harus ditutup agar tak timbul rasa ragu dalam hatinya. Ketiga, jika penyembelihan telah selesai, pakaiannya yang berlumur darah dibawa kepada ibunya, sebagai saksi korban telah dilaksanakan.

''Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Lalu Kami panggil dia, 'Wahai Ibrahim!' sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu...'' (QS: as-Saffat ayat 103-104). Ketika pisau telah diarahkan ke arah leher Ismail, lalu Allah SWT menggantikannya dengan seekor kibas yang besar.

''Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.'' Atas pengorbanan Ibrahim AS itu, Allah SWT berfirman, ''Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.'' (QS: as-Saffat:108-109).

Waktu Qurban
Ibadah korban pun menjadi salah satu unsur syariat Islam, yang dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu pada setiap Hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya (hari tasyrik), yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah.

Makna Qurban
Lalu apa makna dari perintah berkorban? Melaksanakan ibadah korban tidak semata-mata ibadah yang berhubungan dengan Sang Pencipta, namun lebih bermakna sosial. Inti pesan ibadah korban adalah solidariti, kepedulian kepada orang yang memerlukan. Hanya sedikit dari orang banyak yang sadar. Hanya sedikit dari orang yang sedar itu yang mahu berjuang. Dan hanya sedikit dari yang berjuang itu yang mahu berkorban.

Pengorbanan sesungguhnya bukan hanya harta benda, melainkan juga jiwa, raga, hati dan fikiran yang semata-mata kerana Allah. Seorang yang beriman, akan memberikan sesuatu yang paling dicintainya kepada Allah SWT, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS.

Kriteria haiwan korban
Qurban memiliki beberapa syarat yang tidak sah kecuali jika telah memenuhinya, iaitu.
[1]. Haiwan qurbannya berupa binatang ternak, iaitu unta, sapi dan kambing, baik kibas atau kambing biasa.
[2]. Telah sampai usia yang dituntut syari’at berupa jaza’ah (berusia setengah tahun) dari kibas atau tsaniyyah (berusia setahun penuh) dari yang lainnya.
- Unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun
- Sapi adalah yang telah sempurna berusia dua tahun
- Kambing adalah yang telah sempurna berusia setahun
- Kibas adalah yang telah sempurna berusia enam bulan
[3]. Bebas dari aib (cacat) yang mencegah keabsahannya, iaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.
- Buta sebelah yang jelas / nampak
- Sakit yang jelas.
- Pincang yang jelas
- Sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang
- Dan hal yang serupa atau lebih dari yang disebutkan di atas dimasukkan ke dalam aib-aib (cacat) ini, sehingga tidak sah berqurban dengannya, seperti buta kedua matanya, kedua tangan dan kakinya putus, ataupun lumpuh.
[4]. Haiwan korban tersebut milik orang yang berkorban atau diperbolehkan (di izinkan) baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan haiwan hasil rompakan dan curian, atau haiwan tersebut milik dua orang yang beserikat kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut.
[5]. Tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Maka tidak sah berkorban dengan haiwan gadaian dan haiwan warisan sebelum warisannya dibahagi.
[6]. Penyembelihan korbannya harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan korbannya tidak sah
[Lihat Bidaayatul Mujtahid (I/450), Al-Mugni (VIII/637) dan setelahnya, Badaa’I’ush Shana’i (VI/2833) dan Al-Muhalla (VIII/30).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...